Privacy

Arjuno ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Bij uw bezoek aan deze website worden uw persoonsgegevens niet door ons geregistreerd. Wanneer u door het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het aanmaken van een profiel, het aanmelden voor het organiseren van een actie en/of andere communicatie uw persoonsgegevens vermeldt, zullen deze worden geregistreerd voor het doel waarvoor u die gegevens vermeldt. Deze gegevens kan Arjuno gebruiken voor een goede communicatie met u.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Arjuno respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Arjuno.nl vinden wij belangrijk. Daarom beschrijven we in deze Privacy Policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken bij aanschaf:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Verwerking gegevens

Arjuno verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van ons kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die wij versturen.

Arjuno hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van, waar Arjuno erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Arjuno bijvoorbeeld bij geschillen;
  • het beheer van leden/donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/donateurs of voor het detecteren van behoeften van donateurs;
  • het verzorgen en verbeteren van de website op basis van IP-adressen en bijbehorend klikgedrag. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Cookies en Website

Op de website worden gegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest bezochte en gezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om relevante informatie op de pagina’s te kunnen plaatsen. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder worden geoptimaliseerd.

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan de website, op uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens, zodat u als u de website bezoekt kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website voor u te optimaliseren en dankzij de cookie herkent een website u als terugkerende bezoeker.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, Jetpack en Yoast SEO. Deze plugins maken gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internet gebruik. Wij verwijzen u dan ook naar de privacy-verklaringen van deze plugins om te lezen wat zij met gegevens die zij via cookies verwerken doen.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites van partners zijn, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement van de websites die u bezoekt.

Facebook, Twitter,

Om webpagina’s te kunnen promoten zijn op de website buttons van Facebook en Twitter e.a. opgenomen. Deze buttons werken middels stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Wij verwijzen u dan ook naar de privacy-verklaringen van Facebook en Twitter om te lezen wat zij met uw (persoons-) gegevens die zij via de cookies verwerken doen.

Hoelang wij gegevens bewaren

Arjuno bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als regelgeving vereist.

Delen met derden

In geen geval, behoudens wettelijke verplichtingen, zullen uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan derden.

Wij zien erop toe dat wij de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens hanteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Arjuno.nl.

Indien u via deze site of via e-mail vragen stelt worden uw gegevens geregistreerd voor het beantwoorden daarvan.

Beveiliging

Arjuno neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

De website van Arjuno maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen en/of vragen hebt over de Privacy Policy kun u ons benaderen via:

Arjuno
info@Arjuno.nl

Geverifieerd door MonsterInsights